1. Prilikom kreiranja otvorenog sustava za grijanje, osigurajte direktnu vezu između kamina i ekspanziona posuda. Na ovoj cijevi koja povezuje ta dva dijela ne smije biti elemenata koji mogu zatvoriti protok vode. Svi elementi moraju biti otporni na smrzavanje, pogotovo ako su smiješteni u uvijetima gdje se ne grije.
  2. Kako bi osigurali sigurno korištenje ovog zatvorenog sustava grijanja, sustav mora imati:
  • Sigurnosni ventil za pritisak – namješten na 1.5 bar. Ako zbog nekog razloga pritisak poraste preko ove vrijednosti, dio vode se ispusti.
  • Temperaturni sigurnosni ventil. Ako zbog nekog razloga temperatura vode pređe 90-100°C, dio vode se ispusti.
  • Automatski ventil za dodavanje vode. Kadase jedan od sigurnosnih ventila aktivira, ispušteni dio vode se nadoknadi.

1. Manometar, 2. Termometar 120°C, 3. Električni termostat, 4. Temperaturni sigurnosni ventil, 5. Ozračni lončić, 6. Hidraulični zaštitni ventil, 7. Odvod, 8. Zatvorena ekspanziona posuda, 9. Filter, 10. Cirkulaciona pumpa, 11. Automatski ventil za dodavanje vode

Još jedna mogućnost za zaustavljanje sustava od nepoželjnog porasta temperature je upotreba kombiniranih temperaturnih sigurnosnih ventila.

U neočekivanoj situaciji koja traži hitnu akciju (na primjer nestanak struje za pumpu) kada temperatura vode dosegne vrijednosti 90-100°C, ventil se aktivira i hladna voda iz vodovoda ulazi  u sustav i dio vruće vode otiče u odvod.

3. Kako bi osigurali normalni rad sustava za grijanje i izbjegli neočekivane situacije kada nestane struje, neophodno je da pumpa bude spojena sa UPS baterijom.